WINGI - A free space for anybody
LOG IN
Forgotten your password? Click here.

Register

AUTHORS
Hrusdan
Send a message
Challenge to a debate
130
1
1
SOCIETY
Czech - čeština, English
Badges
Subscribers
Subscribes
ACTIONS
Share on Facebook
Share on Twitter
SECTIONS
1914 - NEMECKO (z filmu šťastné a veselé)
5 months ago

Nepřítel známý z dávných dob,

je to už dlouho nám hloubí hrob.

Zášť chová v hrudi své

Beze vší příčiny.

Nepřítel známý,

Jen jeden jediný.

 

Před naším hněvem se ale neskryje.

Ty znáš jeho jméno!

Je to Anglie!

1914 - ANGLIE (z filmu šťastné a veselé)
5 months ago

Navždy smazat z tváře Země,

z mapy světa celého,

germánské to hunské plémě my nešeříme žádného.

Nedbejte pláče dětí a soucit nechť

jde stranou stát.

Jedenkráte jsou-li mrtvi,

nepovstanou už vícekrát.

1914 - Francie
5 months ago

Ten černý pás na této mapě,

měl by hochu rudě plát.

Tvé prstíky jsou dosud malé 

a nesvedou jej vymazat.

 

Slib mi, že nic nezabrání ti

vypravit se k nim,

k dětem alsaského hvozdu 

a k jejich ručkám prosícím.

 

Nechť v srdci drahé Francie

květ naděje se rozvije. 

Tvou zásluhou mé dítě.

Až vyrosteš Francie políbí tě. 

Nápovìda
Copyright © 2022, Wingi - All rights reserved